Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Ngaphambi kokuba uvule kufuneka wenze ezinye izinto ukuze uqiniseke ukuba inkqubo yakho ilungile kwaye ulungiselele indawo yakho. Nje ukuba ubukele ividiyo kwaye ufunde amanqaku, gcwalisa le mibuzo ukukhangela ukuqonda kwakho. Uya kuba nakho ukwenza kwakhona imibuzo amaxesha amaninzi njengoko kufuneka uphumelele kwaye uya kukhokelwa kwiimpendulo ezichanekileyo. Nje ukuba ugqibile ZONKE iQuizzes EZINTATHU ngempumelelo, ii-SmartStarters ziya kufumana isatifikethi sokugqiba. Okuhle kodwa! Ukuba uyasokola, cela umqeqeshi wakho akuncede.

Video