Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Ukuqinisekisa ukuthi izinhlelo zivulwa futhi zihamba ngokuphepha nazo zonke izindlela zokuqapha ze-COVID-19, uhulumeni ufuna ukuthi ubeke izinyathelo ezikhethekile ezizosiza ukunciphisa ingozi yokutheleleka kweCoronavirus. Uhulumeni ukhiphe Izinqubo Zokusebenza Ezijwayelekile kanye nemikhombandlela ekhethekile ebeka ukuthi yiziphi lezi zinyathelo. Izinqubo zethu ezijwayelekile zokusebenza kwezinhlelo ze-ECD ngesikhathi sokuqeqeshwa kwe-COVID-19 kukusiza ukuba uqonde lezi futhi wazi ukuthi yini okufanele ziyenze.

Video