Learning – Tswana

Free

1. O simolola jaang mananeo a rona ka pabaletshego kgotsa go tshireletsego

Free

2. Maemo a tsela eo dirang ka yone mo lenaneo la bana banye mo nakong ya COVID-19

Free

3. Go etlwaela lenaneo la gago mo go direng mmogo le COVID-19