Learning – Venda

Free

1. Nḓila dza u vula tshumelo dzashu dzo tsireledzea

Free

2. Milayo ya tshumelo yo tiwaho ya Mveledziso dza tshumelo dza vhana nga tshifhinga tsha COVID-19

Free

3. U dowela kuitele kuswa kwa tshumelo u tevhedzana na COVID -19