Learning – Xhosa

Free

1. Ungazivula njani iinkqubo zethu ngokukhuselekileyo

Free

2. Imigaqo yokusebenza eqhelekileyo yeenkqubo ze-ECD ngexesha le-COVID-19

Free

3. Ukuhlengahlengisa inkqubo yakho ukuze yenze ngokwe-COVID-19